قوانین و مقررات

مقدمه

آنی واش در راستاي توجه به مشتريان و به طور خاص رعايت حقوق مشتريان و به منظور شفاف سازي کيفيت خدمات ارائه شده اقدام به تنظيم توافقنامه و قوانين همکاري نموده است لذا مشتريان آني واش پيش از ثبت نام و دريافت خدمات ، توافقنامه و قوانين همکاری ذيل را مطالعه نماييد. در توافقنامه زير، فرآيند ثبت نام و ارائه خدمات تحت اين قوانين انجام میشود و تمامي کاربران ملزم به رعايت مفاد آن هستند. در بروزرسانی سرويس‌های آنلاين آنی واش قوانين جديد به شما اطلاع رساني خواهد شد.

حساب کاربري

 • هر کاربر مجاز به ساختن يک حساب کاربری است.
 • در هنگام ثبت نام لازم است کاربر نام و نام خانوادگي صحيح و يک شماره موبايل معتبر به عنوان سفارش دهنده ثبت نمايد. پس از ورود و درج کد تایید، از آن به بعد حساب کاربری با شماره تلفن شما ایجاد و قابل پیگیری خواهد بود.
 • در هنگام ثبت سفارش، سفارش دهنده باید در کنار شماره تلفن فرد تحویل گیرنده، آدرس محل دریافت و تحویل سفارش را نیز مشخص کند. همچنین در اپلیکیشن شما می توانید با فعال سازی دسترسی مکان، آدرس محل خود را در نقشه مشخص کنید
 • از اطلاعات وارد شده در حساب کاربری (تلفن همراه،آدرس و دسترسی مکان) فقط برای ایجاد حساب و همینطور پیگیری و دریافت و ارسال سفارشات استفاده خواهد شد و آنی واش تعهد می‌دهد که این اطلاعات نزد توسعه‌دهنده محفوظ باشد و به هیچ عنوان از آن‌ها سواستفاده نخواهد کرد و یا در اختیار شخص یا سازمان ثالثی قرار نخواهد داد.
 • مسئوليت حفظ امنيت اطلاعات حساب کاربري از جمله نام کاربري و رمز عبور به عهده کاربر است. در صورت مفقود يا سرقت اطلاعات حساب کاربري، کاربر موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع مجموعه آني واش برساند. بديهي است تا زماني که اطلاع‌ رساني به شرکت انجام نشده است مسئوليت همه فعاليت‌هايي که از طريق حساب کاربري مذکور انجام شده و میشود به عهده شخص کاربر خواهد بود و مجموعه  آني واش از هرگونه مسئوليت مبرا مي باشد.
 • کاربران به هيچ وجه مجاز به ارائه حساب کاربري خود به شخصي ديگر نيست. مسئوليت تمامي فعاليت‌هاي انجام شده با هر حساب کاربري برعهده شخص کاربر نيز میباشد در غير اين صورت خشکشويي آنلاين آني واش از هرگونه مسئوليت مبرا مي باشد.

قوانين و مقررات خشکشويي و پرده شويي آنلاين  آني واش :

 • خشکشويي آنلاين آني واش موظف است طي زماني که کاربر براي دريافت تعيين کرده است که حداقل سه ساعت پس از ثبت درخواست توسط کاربر مي باشد براي دريافت اقدام نمايد.
 • خشکشويي آنلاين آني واش موظف است طي زماني که کاربر براي تحويل تعيين کرده است که حداقل 24 ساعت پس از دريافت است اقدام به تحويل به موقع نمايد.اين زمان براي برخي البسه و خدمات خاص مانند لباس هاي خاص ، پتو ، پرده و…… بيشتر مي باشد که هنگام دريافت البسه به مشتري اطلاع رساني خواهد شد .
 • لغو درخواست براي کاربر تا قبل از حرکت خودروها از مرکز امکان‌پذير است و پس از آن به منزله‌ي پذيرفتن هزينه‌هاي مربوط به لغو درخواست میباشد.
 • در صورت نياز به خدمات باز و نصب پرده ، امکان هماهنگي وجود دارد بديهي است با توجه به تعداد و نوع پرده هزينه باز و نصب به خريدار اعلام خواهدشد
 • در صورت معتبر نبودن اطلاعات وارد شده و عدم امکان برقراري با کاربر، مرکز تماس میتواند آن درخواست را لغو کند.
 • دارنده قبض، صاحب کالا شناخته خواهد شد بنابراين توصيه میشود در نگهداري اين قبض دقت فرمائيد.
 • هنگام تحويل و دريافت کالاي خود، تعداد آن را با تعداد مندرج در قبض صادر شده تطبيق دهيد زيرا بعداً هيچ‌گونه ادعايي پذيرفته نمیباشد و خشکشويی آنلاين آنی واش تعداد کالا مندرج در اين قبض را که به امضای متصدی رسيده باشد ملاک قرار میدهد.
 • زمان و مکان تحويل کالا پيش از ارسال با کاربر براساس اطلاعات داده شده هماهنگ خواهد شد. لطفاً نسبت به ورود اطلاعات دقت فرماييد.
 • هنگام تحويل، کالاها را از نظر صحت، تعداد و کيفيت خدمات شخصاً کنترل فرمائيد. پس از تحويل کالا خشکشويي آنلاين آني واش هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.
 • کاربر قبل از تحويل البسه خود موظف است جيبهاي آن را شخصاً بازبيني نمايد، در غير اين صورت خشکشويي آنلاين آني واش هيچگونه مسئوليتي در قبال اشيا داخل جيب هاي البسه نخواهد داشت.
 • خشکشويي آنلاين آني واش نسبت به تغيير رنگ پارچه ‌هاي رنگين و کوتاه شدن و تنگ شدن بعضي از پارچه‌ هاي که شستن و اتو کردن آن ها باعث آب رفتن، رنگ پريدگي(کم رنگ شدن) و يا شکستگي پارچه ميشود و يا نيازمند مراقبت ويژه است هيچگونه مسئوليتي ندارد مگر اينکه کاربر در هنگام ثبت سفارش در بخش توضيحات برنامه درج نمايد، در غير اين صورت خشکشويي آنلاين آني واش از هر گونه مسئوليتي مبرا میباشد.
 • اگر در هنگام خشکشويي و حمل و نقل خسارتي به البسه وارد شود خشکشويي آنلاين آني واش خسارت وارده را به طور عادلانه جبران خواهد کرد که در هر حال، بيشتر از 35% بهاي قيمت اوليه کالا، يا 10 برابر مقدار دستمزد البسه نخواهد بود و سفارش دهنده (کاربر) با قبول اين شرايط اين بند را نيز قبول کرده است.
 • هزينه خدمات خشکشويي آنلاين آني واش براساس نرخ اتحاديه خشکشويي مشهد میباشد.
 • نرخ خدمات موجود در سايت و برنامه موبايل براي لباس‌هاي ساده و معمولي بوده و لباس‌هاي خاص در آن لحاظ نشده است. در خصوص اين دسته از لباس‌ها، قيمت نهايي طبق توافق با مشتري صورت مي گيرد.
 • رسيد دريافت البسه در صورت درخواست مشتری در محل دريافت ارائه و وجه آن به صورت نقدي و يا از طريق دستگاه کارت خوان دريافت مي گردد و فاکتور نهايی در اختيار مشتريان قرارداده می شود. در صورت عدم درخواست مشتری مبنی بر ارائه رسيد دريافت البسه، خشکشويی آنلاين آني واش از هر گونه مسئوليت در قبال تناقض البسه تحويلي و فاکتور مبرا می باشد.
 • کاربر تقبل مینمايد در مقابل پرداخت نرخ مندرج در فاکتور، کالاي مذکور را دريافت نمايد و در صورت عدم پرداخت، کالا به خشکشويی آنلاين آنی واش عودت میشود تا زمانی که وجه مذکور که شامل هزينه انبارداری و وجه خدمت می باشد پرداخت گردد.

قوانين و مقررات قاليشويي  آنلاين  آني واش :

 • قالي شويی آنلاين آنی واش موظف است در تاريخی که کاربر برای دريافت تعيين کرده است ، اقدام نموده و جهت تحويل قالی ها حاضر شود.
 • قالی شويي آنلاين آنی واش موظف است طي زماني که کاربر براي تحويل تعيين کرده است که حداقل 72 ساعت پس از دريافت است اقدام به تحويل به موقع نمايد.
 • اگر در هنگام قالي شويی و حمل و نقل خسارتي به البسه وارد شود قالی شويی آنلاين آني واش   خسارت وارده را به طور عادلانه جبران خواهد کرد، که در هر حال، بيشتر از نصف بهای قيمت اوليه کالا، يا 10 برابر مقدار دستمزد البسه نخواهد بود و سفارش دهنده (کاربر) با قبول اين شرايط اين بند را نيز قبول کرده است.
 • هزينه خدمات براساس نرخ اتحاديه قالي شويي مشهد میباشد.
 • قالی شويی آنلاين آنی واش در صورت پاره شدن فرش های پوسيده هيچگونه مسئوليتی ندارد.
 • نرخ خدمات موجود در سايت و برنامه موبايل براي قالی های ساده و معمولي بوده وقالي هاي خاص( قالي هاي ابريشمي و دستباف خاص ) در آن لحاظ نشده است. در خصوص اين دسته از قالي ها قيمت نهايی طبق توافق با مشتري صورت مي گيرد
 • رسيد دريافت قالي در صورت درخواست مشتري در محل دريافت ارائه و وجه آن به صورت نقدی و يا از طريق دستگاه کارت خوان و يا به صورت آنلاين دريافت مي گردد و فاکتور نهايی به صورت الکترونيکی در اختيار مشتريان قرارداده می شود. در صورت عدم درخواست مشتری مبني بر ارائه رسيد دريافت البسه، قالی شويی آنلاين آني واش از هر گونه مسئوليت در قبال تناقض البسه تحويلی و فاکتور الکترونيکي مبرا می باشد.
 • کاربر تقبل مینمايد در مقابل پرداخت نرخ مندرج در فاکتور، کالاي مذکور را دريافت نمايد و در صورت عدم پرداخت، کالا بهقالی شويی آنلاين آنی واش   عودت میشود تا زمانی که وجه مذکور که شامل هزينه انبارداری و وجه خدمت مي باشد پرداخت گردد.