روش اتو کشیدن صحیح لباس های پشمی و زمستانی

توسط

برای اتو کشیدن لباس های کلفت زمستانی از اتو به حالت معمول نتیجه چندان رضایت بخشی نحواهد داشت زیرا پارچه های کلفت زمستانی بدون استفاده از بخار به راحتی چروکشان برطرف نمی شود.

برای اتو کشیدن چنین لباس هایی به خصوص لباس هایی که بافت ظریف دارند ، می توانید ازبخار اتوی بخار استفاده نمایید. و با نگه داشتن اتو دریک فاصله مناسب چروک لباس را باز نمایید. در صورتیکه لباس خیلی چروک است می توانید یک پارچه روشن بر روی لباس پهن کنید و با استفاده از آب پاش ، کمی آب بر روی آن بپاشید و سپس با درجه کم اتو ، لباس خود را  از روی پارچه نمداری که روی آن است اتو نمایید.

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.